Technogarden Magellan tilbyr fleksibel tilgang til medarbeidere med topp kompetanse, enten det er til en fast stilling eller til et tidsbegrenset oppdrag.

________________________________________________________________________________________________________________

IT-konsulentbransjen er i endring, og nye forretningsmodeller er på vei​

Store virksomheter velger i større grad enn tidligere å ta ansvar for egne prosjekter. I stedet for å kjøpe et leveranseprosjekt, ansetter de egne prosjektledere og bemanner prosjektet med en kombinasjon av egne folk og innleide konsulenter. Trenden går i retning av færre prosjektkjøp, og flere kjøp av dyktige konsulenter med spisskompetanse innen sine områder.

Blant konsulenter hører vi at stadig flere vurderer å starte som selvstendig konsulent. Vi i Technogarden Magellan kjenner denne modellen godt, og vi ser at vi har en positiv rolle å spille i forhold til selvstendige konsulenter. Vi vil gjerne gi gode råd til deg som vurderer å starte som selvstendig konsulent. Hva bør du tenke over? Rollen som selvstendig konsulent passer ikke for alle.

________________________________________________________________________________________________________________

Technogarden Magellan AS​

Kjørboveien 22, 1337 Sandvika
Postadr; Vestfjordgaten 4,1337 SANDVIKA
+47 675 71 000